Program Baby Signs®

Program Baby Signs® je úplně první program znakování vytvořený speciálně pro slyšící děti. Vznikl v 80. letech 20. století v USA a ač na světě existuje několik jiných programů znakování, program Baby Signs je z celosvětového hlediska tím nejrozšířenějším. Je vyzkoušen v mnoha zemích a jeho přínosy byly prokázány v různých kulturních a jazykových prostředích. V Česku a na Slovensku se používá od roku 2008.

Vznik programu

Doktorky vývojové psychologie Linda Acredolo a Susan Goodwyn před více než 40 lety objevily, že děti ve věku 10 až 24 měsíců spontánně používají jednoduchá gesta a znaky, aby vyjádřili své myšlenky. Začaly se tedy zabývat tím, co se stane, když rodič tuto přirozenou schopnost dětí podpoří a znakovou zásobu dětem rozšíří. Tím se odstartoval dlouholetý výzkum, který trval více než dvě desetiletí a byl sponzorován Národními Instituty zdraví (NIH) v USA. Výzkum ukázal, že program Baby Signs má významné přínosy jako je snížení frustrace dětí a rodičů, posílení vzájemného pouta, rozvoj emoční inteligence, rychlejší osvojení mluveného jazyka a také zvýšení IQ.

Autorky programu během svého výzkumu vydaly celkem 3 knihy zabývající se přínosy znakování a jejich pozitivnímu vlivu na celkový rozvoj dítěte. V mnoha prestižních časopisech, novinách i televizních pořadech nejen v USA, ale v ČR vyšly reportáže o programu Baby Signs a jeho výhodách.

Proč je Baby Signs tak populární?

Dodnes je program Baby Signs nejpopulárnějším programem znakování se slyšícími dětmi a rodiče jej volí zejména proto, že je to program, který:


Zjistěte víc na semináři a v kurzech

Více o programu, výzkumu a konkrétních přínosech probíráme na semináři o znakování pro rodiče, kde také poskytuji informace o tom, jak s dětmi začít znakovat. Vypsané termíny a přihlášku na seminář najdete na této stránce.


Součástí programu Baby Signs jsou i zábavné kurzy pro děti s názvem Znakujeme se zpěvem a hrou. Tyto kurzy byly rovněž vytvořeny vývojovými psycholožkami L. Acredolo a S. Goodwyn a to tak, aby odpovídaly vývojovým potřebám dětí ve věku 6-36 měsíců. Kurzy zprostředkovávají možnost naučit se znakovat hravou formou a zároveň vytvořit komunitu znakujících rodičů, kteří se mohou vzájemně inspirovat a podporovat. Více o mých kurzech v Uherském Hradišti najdete zde.