10 duvodů proč znakovat

V tomto článku jsem sepsala 10 důvodů, proč má smysl s dětmi znakovat. Znakování totiž přináší spoustu dalších benefitů, nejen dorozumění se před nástupem řeči. 

1️⃣ Domluvíte se spolu ještě před prvními slůvky


Protože je pro děti jednak přirozené a také mnohem jednodušší naučit se gesta, než perfektně ovládnout svaly té nejjemnější motoriky - tedy svá mluvidla, umožňuje jim znakování navázat plnohodnotnou komunikaci dávno před prvními slůvky. Třeba už v 8 měsících dítěte. A to je velká výhoda, když si uvědomíme, že nástup řeči se u dětí dost liší a není vůbec neobvyklé, že třeba ještě dvouleté děti moc nemluví. 


2️⃣ Ale znakování využijete i dlouho potom


Znakování ale není náhradou řeči, pouze jejím doplněním. To znamená, že i po tom, co dítko ovládne první slůvka, bude stále existovat spousta slov, jejichž význam dobře zná, ale nebude je umět ještě vyslovit. A pro tyto případy tu stále zůstává znakování. Radujte se tedy z prvních slov a motivujte dítě do mluvení, ale dejte mu také možnost sdílet s vámi i další věci, které ho zajímají. Pro srovnání můžeme uvést, že takové velmi bystré roční dítě bude umět vyjádřit třeba 10 slov. Ale znakující dítě k tomu bude znát ještě 60 znaků, díky kterým dokáže pojmenovávat okolní svět. A to je velký rozdíl!


3️⃣ Zjistíte, jak už je vaše děťátko chytré


Díky znakování zjistíte velmi rychle, jak je váš kulihrášek ve skutečnosti chytrý a čemu všemu už rozumí. Dítě se například zapojí do vašeho rozhovoru s partnerem, protože tam uslyší slova, které už zná, a vy na něj tak můžete reagovat. Iniciátorem komunikace tak nejsou jen rodiče, ale může jím být často i dítě, což vidím jako obrovskou výhodu znakování. Ráda také uvádím příklad, kdy holčička uslyšela zacinkání psích známek ve vedlejší chodbě a zaznakovala pejska, protože ví, že to znamená, že se tam pohnul pes. Už jen váš údiv, co všechno vaše dítě už vnímá, ho dále motivuje k další komunikaci. 


4️⃣ Nahlédnete mu do hlavy 


Pomocí znaků také zjistíte, na co dítě zrovna myslí nebo co si pamatuje. Například na procházce vám začne znakovat kočku, a může vám tím dát najevo, že si vzpomnělo, že jste na tom samém místě viděli kočku předevčírem. Nemá na ni jak ukázat a pokud nemluví, nemá s vámi tuto informaci jak sdílet. A to by byla škoda. Díky znakování máte mnohem větší repertoár možností, o čem všem se můžete bavit. 5️⃣ Znakování snižuje frustraci


Zvláště u starších dětí, u kterých je komunikace stěžejní pro celkový kognitivní vývoj, je nesmírně důležité, aby s vámi mohli komunikovat o tom, co je zajímá. Pokud se jim to nedaří, protože jim třeba ještě úplně dobře nerozumíte, často takové nedorozumění vyvolá velmi emotivní reakci. Zároveň i pro rodiče je frustrující, když chtějí svému batoleti porozumět, ale nedaří se jim to. Přitom je taková frustrace zbytečná a dá se jí předejít právě díky znakování. Dítě vám pomocí znaků sdělí to, co potřebuje - ať už jde o to, že chce na svačinu banán místo jablka nebo to, abyste se s ním bavili o letadle, které zahlédlo na obloze a ne o ptákovi, kterého z okna vidíte vy. 


6️⃣ Upevňuje vaše pouto a vzájemnou důvěru


V tomto bodě nechci v žádném případě zpochybňovat vzájemné pouto neznakujících maminek s jejich dětmi. Jen jsem si i sama na vlastní kůži zažila, že právě hlubší komunikací a to o tématech, která si samo dítě vybírá, se dostáváme s dcerou do mnohem hlubšího napojení s každou takovou situací. Nezapomenutelné jsou ty chvíle, kdy se dceři oči rozzáří radostí už jen z toho, že jí rozumím. Díky tomu jsem schopná rychle a adekvátně reagovat, a tím mám i její větší důvěru.


7️⃣ Podporuje vývoj komunikace a řeči


Studiemi, o kterých mluvím ve videu o znakování, se vědecky prokázalo, že znakování nezpomaluje vývoj řeči, ale naopak v tom pomáhá. Děti, které znakovaly, mluvily většinou dříve, než děti neznakující. Důležitou roli ale hraje znakování i u nemluvících dětí, protože i beze slov se dokáží plnohodnotně zapojit do komunikace, což pomáhá jejich kognitivnímu vývoji. 


8️⃣ Rozvíjí emoční inteligenci


Emoční inteligence je něco, co se naše generace často učí až v dospělosti. Aby tomu tak nemuselo být, je ideální položit ty správné základy už raném dětství. Dítě ještě nemusí mluvit, ale pokud je schopné pomocí znaků popsat své emoce i emoce druhých, dokáže mnohem lépe tyto emoce zvládat a pracovat s nimi. To pak oceníte zejména v nadcházejícím vývojovém období - v tzv. období vzdoru. 


9️⃣ Podporuje intelektuální vývoj


Znakování má vliv nejen v období, kdy se snažíte se svým děťátkem domluvit, ale jak se ukázalo ve studiích, má pozitivní vliv i z dlouhodobého hlediska. Ukázalo se, že znakující děti, mají ve 3 letech, tedy v době, kdy už znaky většinou nepoužívají velký náskok ve slovní zásobě oproti neznakujícím dětem. Ve věku 8 let se pak u znakujících dětí naměřily vyšší hodnoty IQ, v průměru o 12 bodů. 


🔟 Pomáhá celkovému rozvoji dítěte


Jak jsem zmínila už v předcházejících bodech, znakování není jen o prvotním porozumění, ale má vliv i na další oblasti, ať už jde o kognitivní, intelektuální nebo emoční rozvoj dítěte. A jak se prokázalo v rámci vědeckého výzkumu i podle zkušeností tisíců maminek po celém světě, znakování má pouze přínosy. 

Využijte tuto jednoduchou možnost podpořit celkový rozvoj vašeho dítěte, ze kterého můžete těžit i vy jako rodiče. 


Pokud chcete také znakovat, přidejte se na kroužek Znakujeme se zpěvem a hrou, kde vás to s vaším děťátkem naučím. Nebo si poslechněte více informací v tomto videu o znakování zdarma, které jsem pro vás vytvořila. 

Mgr. ŠÁRKA VELČOVSKÁ
lektorka znakování
S dětmi hravě

Mou misí je motivovat maminky ke znakování, aby se díky němu se svými dětmi dorozuměly co nejdříve, navázaly parťáckou komunikaci a zároveň podpořily celkový rozvoj i inteligenci svého děťátka.