Akce

Kde se můžeme potkat?

Pravidelně pořádám ukázkové lekce nebo akce pro nejmenší, kde mě můžete osobně setkat, seznámit se se znakováním a s tím, jak to probíhá na mých kurzech. 

Pro aktuální info o událostech sledujte také facebookovou stránku S dětmi hravě.