Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Objednávání

Cena, způsob platby

Storno podmínky a reklamace

Storno

Reklamace


Vyloučení odpovědnosti

1. Všechny produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti rodičovství, výchovy, rozvoje dětí, výuky a osobního rozvoje. Informace a výukové materiály, které zprostředkovává lektor, jsou pouze návody a doporučení. Lektor nenese odpovědnost za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání semináře či kurzu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůže lektor ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, trpělivosti, zdravotního stavu apod.

2. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.Odstoupení od smlouvy

Ochrana osobních údajůZávěrečná ustanovení